Peter van Os

1512'13 - 28 augustus 1558

Genealogie
Schuttelaars

Peter van Os

Literatuur
MUL, Matricule de l'universitť de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 15; SANDERS, 'Peter van Os (?-1542) stadssecretaris van 's-Hertogenbosch en kroniekschrijver' in: Th. Cuypers ed., Brabantse biografieŽn I (Meppel en Amsterdam 1992); SP 1356 62r; VAN DIJCK, 'Peter van Os ontmaskerd. Het drieluik van Boston' in: De Brabantse Leeuw 47 (1998); VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) 465; VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 4: Van Oss' in: De Brabantse Leeuw 7 (1958) 188.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

90v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Peter van Oss, schepen van 's-Hertogenbosch 1557

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07337)
Zuylen

304. Petri de Os

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 594-595

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 214, 216; Bijdragen: 400

Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 271-273

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 221, 229, 246n, 262, 264, 273, 275, 363, 382n, 397, 474

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 99n

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 321n, 338

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 74

n: vermelding in een voetnoot