Dirck van Os

1479'80 - 1539'40

Genealogie
Schuttelaars

Dirck van Os

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 285; PB 242r, 364r, 382v; SP 1277 83v, 1285 443v, 1317 304r, 1319 38v, 1334 133r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 474

n: vermelding in een voetnoot