afb.

Familie Van Os

Artikelen
1958

B.W. van Schijndel

Oude Brabantse Families : Van Oss
De Brabantse Leeuw (1958) 184-192
 
1959

H.B.M. Essink

Een Bossche slagersstamreeks
De Brabantse Leeuw (1959) 58-60
 
1959

B.W. van Schijndel

Aanvullingen Van Oss (VII, 184)
De Brabantse Leeuw (1959) 95-96
 
1980

Mechelien Spierings

Heer Goyart van Os
De Brabantse Leeuw (1980) 67-68
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 590-595

A. van Sasse van Ysselt, 'Van Oss' in: Taxandria (1923) 306-310

Mechelien Spierings, 'Van Os in de oudste Bossche Schepenprotocollen' in: De Brabantse Leeuw (1978) 179-186

n: vermelding in een voetnoot