Willem van Orthen

? - 1521'23

Genealogie
Schuttelaars

Willem van Orthen

Literatuur
PB 174v, 184v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 111-114

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 280

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 474

n: vermelding in een voetnoot