afb. Peter Paul Rubens

MichaŽl Ophovius

's-Hertogenbosch 22 januari 1570 (doop) - Lier 4 november 1637 (67)

De in 's-Hertogenbosch geboren Michael Ophovius wordt in 1626 bisschop van de Hertogstad. In 1629 moet hij uit de stad vertrekken. Tot aan zijn dood in 1637 blijft hij in de Meierij werkzaam.
Kroniek van 's-Hertogenbosch
Archief
Bisdom

MichaŽl Ophovius

Bisschop zonder vrees (1626-1637)

bisdomdenbosch.nl
Brabantse biografieŽn

Michael Ophovius (1570-1637)

bisschop van 's-Hertogenbosch

119
120
121
122
Bronnen
ēDiarum (Dagboek van Ophovius), 4 augustus 1629 - 13 januari 1632; 's-Hertogenbosch, Archief van het Bisdom
ēIn Funere Michaelis Ophovii ex Ordine Praedic. VI. Silvae-ducensium Episcopi Oratio, Fr. Hyacinthi Choquetii eiusdem Ord. S.T. Doctoris, Habita Antverpiae in Sacra aede Praedic. Nonis Ianuarij, M.DC.XXXIIX. Antverpiae Apud Viduam Ioan. Cnobbari, Anno 1638, 's-Hertogenbosch, Archief van het Bisdom, dossier Ophovius
ēL.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, St. Michiels-Gestel 1870-1876
ēA.M. Frenken, 'De Bossche Bisschop MichaŽl Ophovius O.P. 1570-1637' in: Bossche Bijdragen XIV (1936-1937) 15-163
ēA.M. Frenken, 'Het Dagboek van MichaŽl Ophovius, 4 augustus 1629 - einde 1631' in: Bossche Bijdragen XV (1937-1938) 1-340
ēJ. Mosmans, 'MichaŽl Ophovius' in: Bossche Bijdragen XIV (1936-1937) 303-307
ēL. Jadin, ProcŤs d'information pour la nomination des ťvÍques et abbťs des Pays-Bas, de LiŤge et de Franche-Comtť d'aprŤs les Archives de la Congrťgation Consistoriale 1re Partie: 1564-1637, in: Bulletin de l'Institut historique belge de Rome 8 (1928), 5-263
ēP.J.A. Nuyens, 'Mgr. Ophovius, Bisschop te Lier' in: 't Land van Rijen 1 (1951), 17-24
ēA.M. Bogaerts, Dominikanen der Nederlanden in de registers der magisters-generaal. Deel II. 1518-1650, Brussel 1974 (Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlanden, XIII)
C.J.H.M. Tax en A.C.M. Tax-Koolen in 'Brabantse biografieŽn' I (1992) 119-123
Noordbrabantse studenten

3922. OPHOVIUS, MichaŽl

553
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 553
Verhalen en legenden

Gevangen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 8 november 1990
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

109
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
?

Redactie

Brochure Jan van Rijnsoever, lid van de werkgroep Kerken en Kloosters.
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
 
1734

N.N.

Michiel Ophovius, VI. EvÍque.
Le Grand Thť‚tre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 21-23
 
1872

L.H.C. Schutjes

Michael Ophovius
Bisschop van 's Bosch 1626-1637
Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 122-127
 
1920

dr. Th. Goossens

Particuliere brieven van Bisschop Ophovius
Bossche Bijdragen XIII (1935) 55-67
 
1928

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Het gebouw der R.K. Lycea in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch
Teulings' ('s-Hertogenbosch 1928)
 
1935

Th. Goossens

Particuliere brieven van Bisschop Ophovius
Bossche Bijdragen XIII (1935) 55-67
 
1935

P. Placidus O.M. Cap.

Zorgen van Bisschop Ophovius na de val van Den Bosch in 1629
Bossche Bijdragen XIII (1935) 131-197
 
1936

A.M. Frenken

De Bossche Bisschop MichaŽl Ophovius O.P. 1570-1637
Bossche Bijdragen XIV (1936) 15-163
 
1937

Jan Mosmans

MichaŽl Ophovius
Bossche Bijdragen XIV (1937) 303-307
 
1938

A. Frenken

Het Dagboek van MichaŽl Ophovius, 4 augustus 1629 - einde 1631
Bossche Bijdragen XV (1938) 1-340
 
1951

P.J.A. Nuyens

Mgr. Ophovius. Bisschop te Lier
't Land van Ryen (1951) 1-8
 
1963

L. Pirenne

Bisschop Ophovius en Abt Jan Moors, ondertekenaars van het capitulatieverdrag van 1629
Bossche Bijdragen XXVI (1963) 159-180
 
1981

J.W.M. Peijnenburg pr.

Het dagboek van bisschop MichaŽl Ophovius 4-8-1629 / 31-12-1631
Boschboom Bladeren 26 (1981) 7-16
 
1986

Redactie

Ophovius, Michael
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 250-251
 
1986

Cynthia Lawrence

The Ophovius Madonna. A newly-discovered work by Jan Claudius De Cock
Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (1986) 273-293
 
1990

A.C.M. Koolen

De Bossche bisschoppen 1559-1649
In Buscoducis Bijdragen ('s-Gravenhage 1990) 533-539
 
1990

Hans Vlieghe

Pieter Paul Rubens en 's-Hertogenbosch
In Buscoducis Bijdragen ('s-Gravenhage 1990) 564-567
 
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Gevangen
Brabants Dagblad donderdag 8 november 1990 (foto)
 
1992

C.J.H.M. Tax en A.C.M. Tax-Koolen

Michael Ophovius (1570-1637) : bisschop van 's-Hertogenbosch
Brabantse biografieŽn 1 (1992) 119-123
1993

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

Zeven Bossche bisschoppen : Portretten in de Historisch-Topografische Atlas van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 4 (1993) 109-117
1995

C.H.J.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

De portretten en iconografie van Michael Ophovius
Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (1995) 85-134
 
1997

Redactie

Ophovius en 'zijn' kasteel. Bossche bisschop voelde zich bijzonder thuis op het kasteel van Geldrop
Bisdomblad 42 (1997) 10
 
1997

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

De portretten van Michael Ophovius en Franciscus Sonnius: een aanvulling
Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (1997) 449-453
 
1999

Jan van Rijnsoever

De rol van bisschop Ophovius tijdens het beleg van 1629
Werkstuk in het kader van de cursus Boschlogie III, module Vestingwerken.
s.n. (Rosmalen 1999)
 
2003

Jan van Rijnsoever

Ophovius, de capitulatie en de uittocht in 1629
KringNieuws 3 (2003) 17-19
 
2005

Paul Huys Janssen

Michael Ophovius : Door Rubens geportretteerd
Bossche Bladen 1 (2005) 27-30
2017

Wim CŲp

Het proces en de vrijlating van Michael Ophovius : De aanslag op Heusden in 1623 nogmaals tegen het licht gehouden
Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 112-143
 
2024

Nik de Vries

Dagboek Ophovius vertaald
Bossche Kringen 2 (2024) 36-37
 
Boeken
1749

Joannes Franciscus Foppens

Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt en meyerye van 's Hertogenbosch
Gepubliceerd door Willem Boot | Leiden 1749
Grafmonument

Graf, ca 1635

(marmer, albast; gepolychromeerd; breedte 265 cm)
Sint-Pauluskerk, Antwerpen
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Nummer clichť: Z003594
Objectnummer: 70423

Epitaaf, 1637

(marmer)
Sint-Pauluskerk, Antwerpen
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Nummer clichť: B104419
Objectnummer: 70617
Kunstafbeeldingen

Portret van MichaŽl Ophovius

vervaardiger: Anoniem
datering: ca 1630
techniek: kopergravure 25.1 x 14.9 cm

Zesde bisschop van 's-Hertogenbosch van 1626-1637; borststuk, naar links. Onder het portret afbeelding van zijn bisschopswapen.
Brabants Historisch Informatie Centrum (1219-024207)

Portret van broeder Michael Ophovius in Dominicaans habijt

vervaardiger: Nicolas van den Bergh, Antwerpen
datering: 1735-1774
techniek: ets, 286 x 217 mm

Rijksmuseum (RP-P-BI-1094)
Stadsrekeningen
1622 Kapittel 22.
Aan den Eerw. Heer Michiel van Ophoven, Docter in de Godgeleerdheid, voor zijn wellekom wijn vereerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1304
 
1625 Kapittel 23.
Toebereidselen door de Jesuiten om den nieuwen Bisschop, den Eerw. Heer Michael Ophovius, plegtig en met eene actie door de studenten, te ontvangen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1330
 
1626 Kapittel 6.
Aan dem Eerw. Heer Michael Ophovius, Bisschop van 's Hertogenbosch, een heerlijk gedreven zilveren lampetschotel en kunsig zilveren waterpot vereerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1332
 
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 128, 132, 133

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 65, 553

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 291n

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 587

A.M. Frenken, 'De Bossche Bisschop MichaŽl Ophovius O.P. 1570-1637' in: Bossche Bijdragen XIV (1936) 15-163

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 38, 210

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 187, 190, 191, 192, 193

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 289-292, 304, 421

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 269, 270, 277, 278, 280, 281, 294; Bijdragen: 382, 447, 460, 536, 537, 538, 539, 565, 566, 567

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141

Saskia Minjon, 'Kasteel Geldrop tot 1800' in: Kasteel Geldrop : Een edel verleden (2016) 26-30

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 57, 111, 304

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 330, 330n

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 374, 399, 401, 402, 405, 407

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 5, 6, 15, 172, 339, 368, 369

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 77-90, 97, 99, 101, 116, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 328, 331, 338, 340

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 34

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 122; II. 674

C.J.H.M. Tax en A.C.M. Tax-Koolen, 'Michael Ophovius (1570-1637)' in: Brabantse biografieŽn 1 (1992) 119-123

G.M. van der Velden, De kosterij van Bokhoven 1369-1969 XXXVI (1976) 44, 47

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 124, 130

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 133, 253, 340, 352, 362

-

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 76

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 7, 13

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 151

n: vermelding in een voetnoot