afb. A.F.A.M. Wetzer, 1 september 2020

Matheus Antoon Pierre Johan (Matthieu) Oomens

Tilburg 17 januari 1911 - 's-Hertogenbosch 20 november 1971 (60)

Functies

Matheus Antoon Pierre Johan Oomens

Functies / onderscheiding(en)

  • Bisschoppelijk vicaris
  • Directeur van de Zusters van de Choorstraat
  • Ere-prelaat van Zijne Heiligheid de Paus
  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1964
Genealogie
Artikelen
1964

Verslaggever

Koninklijke onderscheidingen verleend aan Bosschenaren
Brabants Dagblad, vrijdag 1 mei 1964 | 2
Afbeeldingen
  • 1 september 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

Brian Heffernan, Ongeschoeide karmelitessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020 | Radicaal kloosterleven (2021) 298, 374, 376, 378-379, 382, 386, 454, 473, 498-500, 523

n: vermelding in een voetnoot