Alexander Oltmans

1814 - 1853

Scheen

Oltmans jr, Alexander

129
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 2 ('s-Gravenhage 1970) 347
Artikelen
2018

Ronald Glaudemans

Zoekplaatjes uit de negentiende eeuw
Bossche Kringen 5 (2018) 56-59
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 480

n: vermelding in een voetnoot