Joannes Oliviers

? - Oostende 7 december 1660

Kloosternaam: Rainerus. Kapucijn (broeder) van de Vlaamse provincie. Zoon van Willem en Anna van den Berghe. Inkleding te Antwerpen op 21 augustus 1622. Verpleegt pestlijders te Maastricht in 1633 en in Oostende in 1647-1648. Sterft in Oostende op 7 december 1660.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 552, nr. 3996; 9 (1955), blz. 554, 559.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 552; IX (1955) 554, 559

n: vermelding in een voetnoot