Henrick Oliviers alias van Berchuysen

± 1518 - 12 september 1580

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Oliviers alias van Berchuysen

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) II 61; PB 425r; SP 1301 230v, 1366 159v, 1402 34r, 1412 109v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 26-27, 248; WAGNER, 'Het geslacht Kemp' in: Taxandria 22 (1915) 62.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 585-586

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 282

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 100, 129

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 299, 300, 473

n: vermelding in een voetnoot