Jacobus Oliphant

Leiden 1737 - 's-Hertogenbosch 18 maart 1813

Genealogie
Sassen

51. Jacobus Oliphant

Leiden 1737 - 's-Hertogenbosch 18 maart 1813
325
326
327
Literatuur
DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 91, 100-111, 161; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 48-49, 52-53; MOLHUYSEN, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit ('s-Gravenhage 1919-1924) VI 83; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) XIV 81.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 325-328
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 91, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 161, 258, 266

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.106, II.109

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 325-328

n: vermelding in een voetnoot