Peter van Oirle alias Hersel

? - na 1558

Genealogie
Schuttelaars

Peter van Oirle alias Hersel

Literatuur
SP 1310 151r, 1332 270r, 1355 12v, 1365 88rv, 1375 529v; SR 1549; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 213, 424; WIMERSMA GREIDANUS, 'De kwartieren De Bie-Lokemans' in: De Nederlandsche Leeuw 92 (1975) 30.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 257, 473

n: vermelding in een voetnoot