Enghelbertus de Oesterwijc

Bichelaer, van den

290. Oesterwijc, Enghelbertus de

Noten
1.Bijlage II 277.3, 277.4, 277.7, vgl. 265.1.
2.Bijlage II 82.1, 97.1, 290.1, 290.2, 290.3; Oosterbosch, "Openbare notarissen in het bisdom Luik", I xxx, II 315, 511, vgl. 515 (Johannes dictus Moliart de Curinghen (cler. Luik, I.), notaris te St.Truiden 1355-1366 en Duras 1360).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 165

n: vermelding in een voetnoot