Johan van Oerle

? - ?

Zegel

Zegel Johan van Oerle

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zuylen

433. Joannis Da. de Oerle

15
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 15