Wouter Oems

? - 1523'26

Genealogie
Schuttelaars

Wouter Oems

Literatuur
PB 259v; SP 1272 115v, 1279 511v, 1285 313v, 1305 161r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 225.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 473

n: vermelding in een voetnoot