Johannes Oems

Bichelaer, van den

285. Oems, Johannes - de Buscoducis

Noten
1.Bijlage II, 106.6, 128.1, 269.9; GAH, RA 1238, fo.104r (15 juni 1469), RA 1240, fo.49r (1470/71), RA 1241, fo.260r (1471/72), RA 1243, fo.285r (1473/74), RA 1248, fo.284r (1478/79), RA 1260, fo.325v (20 juli 1491), RA 1261, fo.309r (6 aug.1492), RA 1262, fo.262v, fo.304r-v (1492/93), RA 1265, fo.43r (1495/96); GAH, OA B9 (1498) t/m B26 (1516/17); GAH, GB 384-387 (11 sept.1492); Vgl. notaris nr.128.
2.GAH, OA B27 (1517/18) vv.; GAH, GG 2382 (15 febr.1521); Van Rooij, Het oud-archief, I 165 nr.2382, 248 nr.3236; GAH, RA 1291, fo.95r (16 febr.1519), RA 1332, fo.87r (24 jan.1540); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 225, 228, vgl. III 543; Van Oudenhoven, Beschrijvinge, 50; Coopmans, De rechtstoestand, 40, 111; OLVB 52, band 15, fo.- (1549/50); GAH, OA B53 (1547); GAH, THG - (3 aug.1548); RANB, SET 2, nr.XLI (5 nov.1557); APB, St.Jan I, akte d.d. 10 sept.1561; GAH, GBW 1290 (4 sept.1562); GAH, RA, Bijlage I van de inventaris; Vgl.: Jacobs, Justitie, 280 (Wouter Oems Dirksz, "goede man" of rentmeester van Den Bosch, 1505-1508); Van Rooij, Het oud-archief, I 364 (het "Baetken-Oomsgasthuis", 1580).
3.GAH, OA B12 (1502/03), vgl. B15 (1505/06) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 143-145); Bijlage II 285.3; GAH, RA 1330, fo.185v (1538/39); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 75-76, 83, 86-87.
4.GAH, RA 1261, fo.309r (6 aug.1492), vgl. RA 1223, fo.153v (14 dec.1452) (dominus Johannes Oem, presbiter, zoon van Bartholomea de Floen, filia quondam Johannis de Floen); Bijlage II 184.4, 285.1 t/m 285.6; Wolf, "Zilver", 145 (afbeelding van akte 285.2); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 266; Vgl.: Keussen, Die Matrikel, II 258 nrs.126-134.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)