Johannes Oem

? - 1419

Bichelaer, van den

284. Oem, Johannes - de Peelt

Noten
1.Van Bokhoven, "Is een Van Arkel in het bezit van Bokhoven geweest?", 3-6; Vgl.: Juten, "Noordbrabantsche zegels I", 12-15.
2.Van Bokhoven, "Is een Van Arkel in het bezit van Bokhoven geweest?", 4-7; Juten, "De heerlijkheid Bokhoven", 176; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 385-388; Van Oirschot, Middeleeuwse kastelen, 89, 177; Juten, "Noordbrabantsche zegels I", 15.
3.Juten, "De heerlijkheid Bokhoven", 176-178; Juten, "Noordbrabantsche zegels I", 11-15; Van Bokhoven, "Is een Van Arkel in het bezit van Bokhoven geweest?", 7; Bijlage II 14.12, 14.44, 173.60, 236.12; Van Rooij, Het oud-archief, II 186 nr.685, 397 nr.1449; Van Oirschot, Middeleeuwse kastelen, 34-35; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 246, 296-297, 376-377, 388-390, 434, III 385-388.
4.GAH, RA 1192, fo.389v (17 nov.1421); Van Bokhoven, "Is een Van Arkel in het bezit van Bokhoven geweest?", 7-8 (vermeldt abusievelijk ook heer Claesĺ zoon Jan als diens broer); Bijlage II 10.4, 21.11, 338.4; Visschedijk, "De kapittelheren", 56 nr.64; RANB, KO 387 (obituarium), 17 jan.; Lijten, "Een parochie in wording", 38-39, 51; Bijsterveld, Laverend, II 444 nr.122; Een heer Bartholomeeus Oem van Bochoven was volgens Schutjes van 1417 tot zijn dood in 1452 rector van Bokhoven, zie: Schutjes, Geschiedenis, III 303-304; Bijsterveld, Laverend, II 455 nr.241; Vgl.: Bijlage 157.15.1 (testament van heer Gielis van Gerwen d.d. 26 apr.1430, legataris: dominus Bartholomeus, investitus ecclesie de Buchoeven).
5.Van Bokhoven, "Is een Van Arkel in het bezit van Bokhoven geweest?", 7-9; Juten, Consilium, 29; Bijlage II 12.2.2, 172.2, 284.1; AAB II, hs. Kievits, p.6; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 28, 99; Bijsterveld, Laverend, 114, I 335 nr.2708; Schutjes, Geschiedenis, IV 236; OLVB 49, fo.29r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.34; GAH, RA 1192, fo.389v (17 nov.1421), RA 1218, fo.365r (18 juli 1448: "tres tasseas argenteas, viginti duas et dimidiam vaccas").
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beŕedigde Broeders

49v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 582

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot