Thomas Oedynck

Bichelaer, van den

283. Oedynck, Thomas - alias de Borken

Noten
1.APB, St.Jan I, akte van de aartsdiaken van Kempenland d.d. 21 febr.1462; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 89; Bijlage II 5.41, 5.42, 5.57, 173.45, 283.1, 283.2, 306.11, 306.22, 306.23; GAH, RA 1233, fo.133r (6 sept.1464), RA 1240, fo.143v (1470/71), RA 1241, fo.2r (8 okt.1471), fo.31v (1471), RA 1242, fo.218r (1473), RA 1243, fo.186r (13 nov.1473), fo.193r, fo.290r, fo.387r (1473/74), RA 1244, fo.293v (1475), RA 1245, fo.1r (12 okt.1475), vgl. Thomas Borken (soen): RA 1210, fo.350r (18 aug.1440), RA 1238, fo.202r (24 juli 1469); Schutjes, Geschiedenis, IV 205; RANB, Coll.PG 286 (regest 196) (18 juni 1474).
2.Bijsterveld, Laverend, II 671 nr.2894; Keussen, Die Matrikel, II 34 nr.22; OLVB 52, band 4bis, fo.35r (1478/79), fo.177r, fo.181r (1481/82), fo.228r (1482/83).
3.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 38, 262; Bijlage II 182.1, 235.2, 283.1, 283.2, 285.1; GAH, RA 1257, fo.517v (1487/88), RA 1263, fo.18v (1493/94), RA 1265, fo.42v-43r (12 apr.1496), fo.136r (10 febr.1496), fo.288r (1496), fo.436r (3 mrt.1496); Smits, De grafzerken, 123 nr.115; Zie ook: APB, St.Jan II, ongedateerde klad-overeenkomst tussen Hadewig vander Sluysen, vrouw van Marselis, en de kerkmeesters van de St.Jan.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)