Henricus van Nyenhoff

1629 - Antwerpen 25 mei 1693

Kloosternaam: Andreas van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Franciscus en Helena Reckarts. Geboren rond 1629. Inkleding op 21 maart 1649. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Brussel op 23 september 1650; tot diaken gewijd te Antwerpen op 7 juni 1653; tot priester aldaar op 11 maart 1656 (er werd een latijns gedicht bij zijn eerste mis gedrukt, ACB I 7714, gedigitaliseerd te raadplegen op capuchins in the low countries). Doet hogere studies bij de kapucijnen in 1653-1659; jurisdictie te Mechelen (1659, woont te Brussel en 1664), te Antwerpen (1660, woonte Antwerpen) en te Gent (1666). Woont in Maastricht in 1683-1688. Sterft te Antwerpen op 25 mei 1693.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 57, nr. 279; 10 (1956), blz. 535.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 57; X (1956) 535

n: vermelding in een voetnoot