Wilhelmus Nuweert

? - 1482

Bichelaer, van den

282. Nuweert, Wilhelmus - filius quondam Alberti Nuweert

Noten
1.GAH, RA 1186, fo.37r (1408/09), RA 1191, fo.42v (1418/19), RA 1193, fo.225r (10 sept.1423), RA 1203, fo.197r (1433), RA 1204, fo.94v (1434), RA 1208, fo.220v (1438), RA 1209, fo.118v (1439), RA 1226, fo.179r (7 febr.1456), RA 1238, fo.275r (1468); Bijlage II 14.27, 153.5, 269.9, 269.11, 282.1, 282.2, 282.3; ABH, KV 81 (10 sept.1441); OLVB 52, band 2, fo.77v (1437/38), fo.89r (1438/39), fo.127v (1440/41), fo.143r (1441/42), fo.201v (1445/46); GAH, GBW 1153 (1439/40) t/m 1157 (1445/46); GAH, GG 597 (1448/49), 599 (1454/55); GAH, RVA 4 (1439-1445).
2.Bijlage II 173.44, 269.12, 282.2.1, vgl. 303.2; GAH, RA 1207, fo.89v-90r (23 mei 1437), RA 1220, fo.17v (1449/50), RA 1221, fo.174r (3 apr.1451), RA 1233, fo.154v (1464), RA 1260, fo.90v (6 juni 1491).
3.OLVB 52, band 3, fo.294v (1466/67), band 4, fo.157v, fo.158v (1474/75), fo.206v, fo.208r, fo.208v, fo.211v (1475/76), fo.258v, fo.263r (1476/77), band 4bis, fo.137r (1480/81), fo.179r (1481/82); Van Rooij, Het oud-archief, II 386 nr.1409 (13 jan.1475); OLVB 49, fo.32r.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

Namen en wapenen der Heeren Beedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binne de stad s'Hertogenbosch

Wilhelmus
Nuwert
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 578

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 162, 174, 293, 300, 311n, 324, 325, 411

n: vermelding in een voetnoot