Henricus Petrus van Nunen

's-Hertogenbosch 15 juli 1844 - 's-Hertogenbosch 24 april 1914 (69)

Laarhoven

Hendrikus P. van Nunen

118
Jan van Laarhoven e.a., 'Naar gothieken kunstzin' (1979) 118
Peeters

Hendrikus P. van Nunen

97
98
Noten
171.Catalogus Naar gothieken kunstzin, 118.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 97
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 98n

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 85, 97, 214, 261

n: vermelding in een voetnoot