Arnoldus Nouden

Bichelaer, van den

279. Nouden, Arnoldus - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1185, fo.91v (9 jan.1407); Van Rooij, Het oud-archief, 19 nr.56; Bijlage I 264.34, 279.1, 353.28; OLVB 52, band 0, fo.37r (1361/62), fo.41r (1365/66); AAB II, hs. Kievits, p.2, p.4, p.11; Schutjes, Geschiedenis, IV 228, 230.
2.Tabel 3.2, nr.2; Bijlage II 279.2; Hens e.a., Mirakelen, 190 nr.13 t/m 347 nr.174, 544 nr.324, vgl. 172 nr.2; GAH, RA 1176, fo.179r (1381), fo.296v (21 febr.1383), RA 1178, fo.54v (22 okt.1388), RA 1185, fo.91v (9 jan.1407), vgl. RA 1197, fo.14r (2 jan.1426), fo.310v (21 febr.1426); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.257; AAB II, hs. Kievits, p.4; APB, St.Jan II, Obituarium, p.272.; Vgl.: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 535; Coopmans, De rechtstoestand, 31-32.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 188

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 165

n: vermelding in een voetnoot