Roelof Noppen

? - 1514'15

Genealogie
Schuttelaars

Roelof Noppen

Literatuur
PB 33r, 54r, 77v, 149r; SP 1268 81r, 1277 119r, 385r, 1280 316r, 1289 232v; VAN ROOY, 'Bossche testamenten uit de 16e eeuw' in: Taxandria 33 (1926) 214-215; WIMERSMA GREIDANUS, 'De kwartieren De Bie-Lokemans' in: De Nederlandsche Leeuw 92 (1975) 20, 23.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Rudolf Noppen, schepen van 's-Hertogenbosch 1512

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01057)
Zuylen

234. Rodolphi Noppe

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 72, 269, 280

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 203, 204, 205, 206

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 268, 473

n: vermelding in een voetnoot