Jan Noppen

1492 - 1574'75

Genealogie
Schuttelaars

Jan Noppen

Literatuur
GAH OA c166, c166a; SP 1308 390r, 1330 104r, 1333, 147v; SR 1530, 1536, 1539, 1542, 1545, 1549, 1555.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 281, 282

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 473

R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 721, 726, 729, 732, 738

n: vermelding in een voetnoot