Simon van Noddenvelt

? - 1516'17

Genealogie
Schuttelaars

Simon van Noddenvelt

Literatuur
AILB rekening 1516; PB 26v, 93v, 386r; SP 1270 98r, 1274 200v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 473

n: vermelding in een voetnoot