afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 24 februari 1936

Carel Octave Marie van Nispen tot Sevenaer

Arnhem 5 mei 1866 - Meerssen 10 januari 1949 (82)

Functies

Carel Octave Marie van Nispen tot Sevenaer

Functies / onderscheiding(en)

  • Rechter rechtbank 's-Hertogenbosch
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1906
  • President rechtbank 's-Hertogenbosch, 1925-1936
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Piet Slager 1871-1938 : Aspecten uit het Bossche verleden (1988) Zaal VI nr. 23

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 77, 292

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 187; Bijlage 32, 97, 101, 105-106, 122, 125, 134, 139

A.J.W.M. Jurgens, Justitie gewogen : Het Paleis van Justitie en de rechtsgang te 's-Hertogenbosch 1922-1998 (1998) 137

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LXXXII

n: vermelding in een voetnoot