afb.

Eddie Nijhof

Deventer 1956

Is vanaf 1980 werkzaam als archeoloog bij de gemeente 's-Hertogenbosch en is gespecialiseerd in middeleeuwse archeologie en de materiële cultuur van de middeleeuwen. Hij schreef diverse artikelen over archeologische onderwerpen met betrekking tot 's-Hertogenbosch. Hij is als adviseur betrokken bij het project restauratie Vestingwerken 's-Hertogenbosch.
Putten uit het Bossche verleden (2012) 319
Titel
Bron
Het huis 'Cupenborch'
Van straat tot stroom : bouwhistorische en archeologische gegevens over Hinthamerstraat 102-104 en Louwse Poort
Archeologisch onderzoek van de Bossche vestingwerken
Stadspoorten Hinthamereinde : Oliemolensingel
Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier (6)
Sluis op het fort Crèvecoeur
De Antwerpse of Onze Lieve Vrouwepoort
17e-eeuwse propagandapenning uit Binnendieze
Breukbanden
Lakenloden uit 's-Hertogenbosch
Berichten : De Sint-Janspoorten
Bezoekerscentrum Vestingwerken : Bastionder op Bastion Oranje geopend
Berichten : Het ravelijn bij de Hinthamerpoort
Nieuws van de BAM : Restauratie stadsmuur Vonk- en Vlamterrein
Op pelgrimage naar Santiago de Compostella??
Nieuws van de BAM : Het Sint-Jansbolwerk
Titel
Bron
Restauratie stadsmuur Hekellaan
Bossche Kringen 1 (2014) 66-67
Archeologisch onderzoek Pieckepoort
Bossche Kringen 4 (2016) 8-10
Artikelen
2012

Eddie Nijhof en Dingenus M. van de Vrie

Bossche kleintjes en andere voormetrieke gewichten uit 's-Hertogenbosch
Putten uit het Bossche verleden (2012) 145-161
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 124, 179

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 174

n: vermelding in een voetnoot