Franciscus Naulaet

1634 - Aalst 25 mei 1691

Kloosternaam: Amatus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Cornelius en Elisabeth Cremers. Gedoopt rond 1634. Inkleding op 15 juli 1657; ontvangt tonsuur en mindere orden te Brussel op 7 maart 1659 (woont in Brussel); tot diaken en priester gewijd te Gent resp. op 24 maart en 22 september 1663. Jurisdictie te Mechelen (1674) en Brugge (1679). Sterft te Aalst op 25 mei 1691.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 47-48, nr. 202..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 47-48

n: vermelding in een voetnoot