Walraedt van Nassau-Sarbrücken-Usingen

Metz 25 februari 1635 – Roermond 17 oktober 1702 (67)

Militair gouverneur onder Staats gezag 1684-1702
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

127
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 126

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 566

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 98

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 441, 445

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 103

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 230; III. 565

n: vermelding in een voetnoot