afb. Anoniem, ca 1650

Lodewijk van Nassau-La Leck-Beverweerd

1604 - Den Haag 28 februari 1665

Militair gouverneur onder Staats gezag van 1658-1665
Blok

Lodewijk (Louys) van Nassau

1365
1366
Bronnen
Groen's Archives de la Maison d' Orange-Nassau, 2me série, t. III-V, passim
Brieven van de Witt in de beide groote uitgaven, passim, en de verdere literatuur uit en over den tijd
W.J. d'Ablaing van Giessenburg in Ned. Heraut VII (1892) 166
Van Epen, De ridderschap van Holland (ms.)
P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (1911) 1365-1366
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

120
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 565-566

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 92-93

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 441

Nederland's Adelsboek (1949) 236-237

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 229

n: vermelding in een voetnoot