afb.

Familie Van Nassau

Bijleveld (1925)

Van Nassau

Uitgestorven in 1824

144
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 144
Bijleveld (1949)

Van Nassau

118
Nederland's Adelsboek (1949) 118
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1949) 236-238

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 144; II (1930) 147-148

n: vermelding in een voetnoot