Petrus Johannis Muykens

Bichelaer, van den

274. Muykens, Petrus Johannis

Noten
1.[Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 34 nr.132; Bijlage II 274.1; GAH, OA B24 (1514/15); GAH, RA 1291, fo.226r (13 dec.1518); Op 4 apr.1543 wordt Petrus Muykens, clericus, ook genoemd als getuige in de St.Jan bij de toelating van een kanunnik ten overstaan van meester Cornelis Coggen (nr.220), zie: AAP II, ’s-Hertogenbosch (= RANB, Schaduwarchieven 342); Hij is zeker niet dezelfde als de dominus Petrus Johannis die in 1536 de kerk van Lith bediende, vgl.: Bijsterveld, Laverend, I 306 nr.2415.
2.GAH, RA 1314, fo.134r (14 apr.1531), fo.156v-157r (ca.17 mei 1531); RANB, Coll.PG 558 (regest suppl. 245) (10 mrt.1558); GAH, OA B53 (1546/47), B59 (1552/53) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 179-181, 188-190); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 53.
3.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 53, 143-144; Jacobs, Justitie, 268.
4.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 53, 358-362; Van Rooij, Het oud-archief, I 64 nrs.945 en 952, 152 nr.2274.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)