Lambertus Muykens

Bichelaer, van den

273. Muykens, Lambertus

Noten
1.GAH, RA 1239, fo.417r (1470), RA 1241, fo.263r, fo.369r (1472), RA 1242, fo.9v (1472), RA 1247, fo.284r (28 mrt.1478), RA 1253, fo.72v, fo.433v (1484), RA 1259, fo.216r (1490), RA 1269, fo.44v (10 mrt.1501), RA 1272, fo.25v (jan.1504), fo.80r (juli 1504), fo.363v, fo.379r (mei 1504), RA 1291, fo.226r (13 dec.1518), RA 1314, fo.134r (14 apr.1531), fo.156v (ca.17 mei 1531); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 559, vgl. III 144 noot 1 (onjuist); GAH, OA B11 (1501/02); Al in het begin van de vijftiende woonde er een familie Muyken(s) of Mu(y)dekens in de omgeving van Lithoijen. Tot deze familie behoorden vermoedelijk ook dominus Henricus Muyken en dominus Reynerus Muyken die respectievelijk omstreeks 1425 en 1475 kanunnik waren van de Bossche St.Jan, en tevens de dominus Arnoldus Muyken(s) die in 1454 aanspraak maakte op prebenden in Den Bosch en Zaltbommel en die rond 1475 onder meer actief was als bedienaar van de kerken van Lith en Lithoijen, zie: Van Rooij, Het oud-archief, II 142 nr.522, 204 nr.752, 323 nr.1186; Bijlage II 5.60, 382.51, 382.53, 382.55; Poncelet, Inventaire ... Str.-Croix Lige, I cli (Reynerus Muyken, kanunnik van de H.Kruiskerk te Luik sinds 26 juni 1460); OLVB 49, fo.6v, fo.32r (dominus Reynerus Muykens, deken van de O.L.V.-broederschap, overl. 1481/82); Bijsterveld, Laverend, 301 nr.2381; Vgl.: Schillings, Matricule, III 2 nr.61 (Johannes Munkens de Buscoducis, imm. 5 nov.1519).
2.Bijlage II 225.13, 273.1, 273.2, 273.3; GAH, OA B59 (1552).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)