afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 7 januari 1953

Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts

Tilburg 18 juni 1889 - 's-Hertogenbosch 16 augustus 1964 (75)

Archief
Bisdom

Wilhelmus Mutsaerts

bisdomdenbosch.nl
Duijvendak

Mgr. Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts

336
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 336
Encyclopedie van Noord-Brabant

Wilhelmus Mutsaerts

136
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 136
Functies

Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

Functies / onderscheiding(en)

 • Priester gewijd, 6 juni 1914
 • Kapellaan te Best, 31 juli 1914
 • Secretaris van het Bisdom, 11 juni 1915
 • Pastoor-Stichter der H. Theresiaparochie te Tilburg, 15 augustus 1928
 • Coadjutor met recht van opvolging van Z.H. Exc. Mgr. A.F. Diepen, Titulair-Bisschop van Lyrbe, 2 mei 1942
 • Geconsacreerd in de Kath. Basiliek van St. Jan door Z.H. Exc. Mgr. J. de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, 29 juni 1942
 • Bisschop van 's-Hertogenbosch, 18 maart 1943
 • Zilveren eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, 1950
Afbeeldingen
 • 29 juni 1942
 • 29 juni 1942
 • 18 maart 1943
 • 18 maart 1943
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (1979) 419

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 336

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 59, 62, 358, 370; III. 271, 283, 317

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet XXVIII (1973) 29

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 165, 167, 184, 205, 213

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 104, 292, 366, 375, 383, 385, 387

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 132

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 239

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 43

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 267

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 251, 255-261, 266, 352

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 10, 14

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 380, 381, 385

n: vermelding in een voetnoot