afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 7 januari 1953

Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts

Tilburg 18 juni 1889 - 's-Hertogenbosch 16 augustus 1964 (75)

Archief
Bisdom

Wilhelmus Mutsaerts

bisdomdenbosch.nl
Duijvendak

Mgr. Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts

336
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 336
Encyclopedie van Noord-Brabant

Wilhelmus Mutsaerts

136
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 136
Functies

Mgr. W.P.A.M. Mutsaerts

Functies / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd, 6 juni 1914
  • Kapellaan te Best, 31 juli 1914
  • Secretaris van het Bisdom, 11 juni 1915
  • Pastoor-Stichter der H. Theresiaparochie te Tilburg, 15 augustus 1928
  • Coadjutor met recht van opvolging van Z.H. Exc. Mgr. A.F. Diepen, Titulair-Bisschop van Lyrbe, 2 mei 1942
  • Geconsacreerd in de Kath. Basiliek van St. Jan door Z.H. Exc. Mgr. J. de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, 29 juni 1942
  • Bisschop van 's-Hertogenbosch, 18 maart 1943
Afbeeldingen

29 juni 1942

29 juni 1942

18 maart 1943

18 maart 1943
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 336

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 59, 62, 358, 370; III. 271, 283, 317

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet XXVIII (1973) 29

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 165, 167, 184, 205, 213

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 132

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 239

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 43

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 267

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 251, 255-261, 266, 352

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 380, 381, 385

n: vermelding in een voetnoot