Petrus Mutsaerts

? - Rozendaal 24 september 1670

Kloosternaam: Paulus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Petrus en Anna van Wiel. Broer van de kapucijn Antonius (Petrus van 's-Hertogenbosch). Inkleding te Leuven op 29 juni 1620. Ontvangt de mindere orden te Antwerpen op 22 december 1623; wordt er tot subdiaken en diaken gewijd resp. op 6 april 1624 en 15 maart 1625. Tot priester gewijd te Brussel op 20 december 1625. Biechtvader te Maaseik in 1635-1636 en 1642-1643; te Bailleul in 1638-1640. Prdikant in Breda in 1630-1632. Discreet in Breda (1631, 1634) en te Oudenaarde (1654). Gardiaan te Sint-Truiden (1636-1638, 1641-1642, 1647); Dendermonde (1640-1641), Maastricht (1647-1649,1658), Kortrijk (1658-1660), Oudenaarde (1663-1664) en Lier (1669-1670). Jurisdictie in het bisdom Gent (1640). Sterft te Rozendaal op 24 september 1670.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 76, 91, 105, 114, 236, 244, 245, 266, 363, 381, 389; 7 (1952), blz. 525, nr. 3788..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 76, 91, 105, 114, 236, 244, 245, 266, 363, 381, 389; VII (1952) 525

n: vermelding in een voetnoot