Norbertus Mutsaerts

? - 16 april 1662

Noordbrabantse studenten

3725. MUTSAERTS, Norbertus

532
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 532
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

119
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 532

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 562

n: vermelding in een voetnoot