Antonius Mutsaerts

? - Maastricht 23 augustus 1623

Kloosternaam: Petrus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Belgische en sinds 1616 van de Vlaamse provincie. Zoon van Petrus en Anna van de Wiel. Vader was rentmeester van de abdij van Tongerlo. Broer van de kapucijn Petrus Mutsaerts (Paulus van 's-Hertogenbosch). Geprofest te Leuven op 4 november 1616. Gestorven te Maastricht op 23 augustus 1623 bij de verpleging van pestlijders.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 531, nr. 3833; 10 (1956), blz. 489.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 531; X (1956) 489

n: vermelding in een voetnoot