afb.

Antonius Johannes Franciscus Mutsaers

Tilburg 1 juli 1831 - Haaren 1 december 1904 (73)

Duijvendak

Mgr. Antonius Josephus Franciscus Mutsaers

335
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 335
Functies

Mgr. Antonius Johannes Franciscus Mutsaers

 • Priester gewijd te Haaren, 8 juli 1855
 • Kapellaan te Stratum, 18 februari 1857
 • Professor aan het Seminarie 2e afdeling, 31 augustus 1861
 • Kanunnik van het Kath. Kapittel van 's Bosch, 24 maart 1878
 • Examinator Synodalis, 11 november 1878
 • President van het Seminarie, 4 november 1884
 • Proost van het Kath. Kapittel, 1887
 • Judex Synodalis, 12 november 1888
 • Geheim Kamerheer van Z.H. Leo XIII, 8 augustus 1889
 • Lid der Commissie van beheer van het Instituut voor Doofstommen, 1 augustus 1893
 • Ridder der Orde van Oranje-Nassau, 29 augustus 1894
 • Huisprelaat van Z.H., 10 juli 1900
Genealogie
Afbeeldingen
 • 1 december 1904
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 335

A.M. Koldewij en F.J. van der Vaart, De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1987) 84-85

C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 328-329

L. Scheeder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976) 100, 102, 123, 205, 206, 209

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 199

n: vermelding in een voetnoot