afb. Pierre Weijnen, 1 januari 1904

Adolph Joannes Mathias Mulder

's-Hertogenbosch 28 februari 1856 - Vught 17 november 1936 (80)

Genealogie
Onderscheiding

A.J.M. Mulder

  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1902
wikipedia

Adolph Joannes Mathias Mulder

wikipedia.org
Artikelen
1902

Wetten, besluiten, benoemingen, enz.

Bij Koninklijke besluiten van 28 augustus 1902 zijn benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau:
... A.J.M. Mulder, Rijksarchitect voor de monumenten te 's-Gravenhage; ...
Nederlandsche Staats-Courant zondag 31 augustus, maandag 1 en disdag 2 september | N. 204
1902

Onderscheidingen

A.J.M. Mulder, Rijksarchitect voor de monumenten te 's-Hage.
De Telegraaf zondag 31 augustus 1902 | 1
1902

Officieele berichten

A.J.M. Mulder, rijksarchitect voor de monumenten in Den Haag.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant dinsdag 2 september 1902 | Tweede Blad
1917

Adolph Mulder

RestauratieŽn in historischen en in zoogenaamden nieuwen stijl
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 2 (1917) 9-15
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Mosmans, De St Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 512, 515

n: vermelding in een voetnoot