Boudewijn Cornelis Jacobus Mosselmans

Zierikzee 20 december 1830 - Lochem 14 januari 1911 (80)

Functies

Boudewijn Cornelis Jacobus Mosselmans

Functies / onderscheiding(en)

  • ????. Predikant Assendelft
  • 1861. Predikant 's-Hertogenbosch, 26 mei 1861
  • 1866. Predikant Groningen, 6 mei 1866
Artikelen
1949

Van Alphen

Boudewijn Cornelis Jacobus Mosselmans
Gekomen van Assendelft 26 mei 1861, vertrokken naar Groningen 6 mei 1866
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
Bronsveld
1865 's Hertogenbosch, 22 October. Een onser geachte Leeraren, Ds. C.C.J. Mosselmans, heeft tot ons leedwezen voor een ontvangen beroep naar Groningen niet kunnen bedanken. (pag 759)  
1866 's Hertogenbosch, 8 April. Onze hartelijk geliefde, naar Groningen beroepen Leeraar, Ds. B.C.J. Mosselmans, nam heden, na op wettige wijze van zijne betrekking op Klasse en Gemeente te zijn ontslagen, vermanend en zegenend afscheid van ons met een leerrede naar aanleiding van Gal. V:1a: Staat dan in de Vrijheid., Gods beste zegen vergezelle hem ook in zijnen nieuwen werkkring, en de bede uitgedrukt in Gez. 91:3 en, na het uitspreken van den zegen, door de Gemeente zingende uitgestort, worde door Gods liefde rijkelijk vervuld. (pag 370)
Literatuur
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 1 (1978) 195-196; Dr. A.W. Bronsveld. Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1865, 1866.