Christiaan Mosmans

's-Hertogenbosch 17 juli 1729 - Nog vermeld in 1763

Wegens zwakheid van geest werd hij in 1763 door de familie te Luik besteed. Een brief van den geestelijken bestuurder van het gesticht, geadresseerd aan Willem Mosmans berust nog in het archief alhier.
Genealogie der familie Mosmans te 's-Hertogenbosch (1899) 11
Genealogie
Artikelen
1992

dr A.C.M. Kappelhof

Christiaan Mosmans : een Bosschenaar die in Parijs carrière maakte
Bossche Bladen 0 (1992) 16-24