Familie Mosmans

Archief
Boeken
1899

Mosmans

Genealogie der familie Mosmans te 's-Hertogenbosch
's Hertogenbosch, december 1899
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 282, 284, 296, 304, 306n, 308, 321, 323, 325, 327

Alph. G.J. Mosmans, 'Mr. Adrianus Mosmans (1786-1847)' in: Taxandria (1938) 57-67

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 357, 452; II. 349; III. 147, 303, 335, 346, 348, 363, 407

n: vermelding in een voetnoot