Theodericus de Mosa

Bichelaer, van den

272. Mosa, Theodericus de - Johannis

Noten
1.GAH, RA 1194, fo.138r (5 apr.1424), RA 1198, fo.38r (20 febr.1428), RA 1205, fo.106r (1434/35), RA 1216, fo.304v (1445/46), RA 1221, fo.20v-21v (4 dec.1450), RA 1230, fo.260v (11 aug.1460); RANB, HCMM 121, fo.28r-29r (regesten 349, 866 en 887) (2 mrt.1411, 26 juli 1451, 19 juni 1452); Bijlage II 50.15, 175.1, 238.1, vgl. 5.5, 5.16.1, 5.29, 157.22, 157.42, 237.8, 272.11; Vgl.: OLVB 49, fo.26r (Hermannus de Mosa, overl. 1379); Van Rooij, Het oud-archief, II 132-133 nr.490, 251 nr.928, 260 nr.959, 263-264 nrs.971 en 972; Jacobs, Justitie, 265 (Wouter [Jans] van Vucht).
2.Bijlage II 272.1 t/m 272.55, getuige: 338.1, hand: 362.1, 382.10, 408.3; OLVB 52, band 1, fo.159v (1423/24); RANB, KDOV 388 (regest 63) (24 sept.1420); ABH, MA 24 (2 sept.1425); Verwijzingen naar notariële akten: Bijlage II 14.14, 155.7, 157.2; GAH, RA 1195, fo.71v (19 dec.1424), RA 1199, fo.269v (17 dec.1428), fo.342r (15 juni 1429); AAB I, IX.A.4 (regest 515) (5 mrt.1406); RANB, SET 2, nr.XLVIII; OLVB 52, band 2, fo.9r (1431/32); Juten, "Huybergen", 134-135 (20 febr.1420).
3.GAH, RA 1198, fo.38r (1428), RA 1200, fo.291v (1429/30), RA 1201, fo.333v (12 okt.1430), fo.351r (14 apr.1431), RA 1203, fo.257r (22 apr.1433), fo.271v (24 sept.1433), fo.294r (1433), fo.295v (30 mei 1433), RA 1211, fo.143v (1440/41), RA 1221, fo.20v-21v (4 dec.1450); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.21; Reusens, Matricule, I 238 nr.24, vgl. 148 nr.10 (dominus Johannes de Mosa, presb. Leod. dioc. imm. 1441); APB St.Jan II, Obituarium, p.249; Van Heel, Drie middeleeuwse notariële protocollen, 19 nrs.24, 25 en 26; Tabel 3.2, nrs.15, 16, 21, 27 en 38; RANB, HCMM 121, fo.28r-29r (regesten 349, 866 en 887) (1411-1452, met aantekening van ca.1520: "Nota: iste Theodericus de Mosa hic nominatus eotunc clericus et notarius publicus, postea presbiter effectus, fuit frater domicelle Elisabeth de Mosa, donatricis et fundatricus dicti conventus. Et ipsa successit ei in hereditatibus ab eo relictis tam iure successionis quam etiam iure testamenti per eundem dominum Theodericum ordinati, quod apud dictum conventus conservatur."); Vgl.: Reusens, Actes, I 432 (dominus Johannes vander Masen, 28 febr.1442); Keussen, Die Matrikel, I 116 nr.14 (Theodericus de Mosa, Trai. dioc. imm. 1404); Gabriel, Boyce, Liber receptorum, 157, 178, 180 (dominus Johannes de Mosa, dioc. Trai., magister artium, 1447-1449); GAH, RA 1261, fo.384v (1491), RA 1262, fo.44v (1492/93), fo.360r (1493), RA 1267, fo.443r (1499) (meester Jan vander Masen, kanunnik te Zaltbommel); Bijlage II 173.57 (Nieuwaal 1473: dominus Johannes de Mosa, kanunnik te Zaltbommel), 225.1 (Den Bosch 1489: dominus et magister Johannes de Moza, officiaal van de proost van Arnhem); Bijsterveld, Laverend, II 635 nr.2283 (dominus Godefridus de Mosa, persona van Geysteren, 1462-1469).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot