Joannes Benedictus Augustinus van de Mortel

's-Hertogenbosch 20 juni 1837 - 's-Hertogenbosch 15 april 1897 (59)

Duijvendak

Joannes Benedictus Augustinus van de Mortel

334
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 334
Genealogie
Juten
W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 61
Artikelen
1867

Krantenartikel

Getrouwd: J.B.A. van de Mortel en Jonkvrouwe R.C.E.M. van Meeuwen
's Hertogenbosch, 25 september 1867
Opregte Haarlemse Courant - vrijdag 27 september 1867
Afbeeldingen
  • 15 april 1897
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 72, 171

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 100, 120, 123, 126, 128

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 159, 332, 334, t8.5

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 61

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 74, 95

Nederland's Adelsboek (1926) 155; (1938) 513; (1949) 82; (1950) 430; (1958) 86

Nederland's Patriciaat (1910) 290; 97 (2020-2022) 408-409

n: vermelding in een voetnoot