Eduard Herman Hyacinthus Maria van de Mortel

's-Hertogenbosch 22 december 1942 - 's-Hertogenbosch 22 november 2014 (71)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Patriciaat 97 (2020-2022) 413

n: vermelding in een voetnoot