afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 13 november 1948

Eduard Antonius van de Mortel

's-Hertogenbosch 17 november 1869 - 's-Hertogenbosch 15 november 1949 (79)

Archief
Duijvendak

Eduardus Antonius van de Mortel
334
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 334

Genealogie
Juten

Eduardus Antonius van de Mortel

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 61
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

21v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 61
 
1910

Redactie

Eduard Antonius van de Mortel
Nederland's Patriciaat 1 (1910) 290-291
 
1939

Redactie

Ed. van de Mortel tot eerevoorzitter der societeit benoemd
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant - donderdag 26 januari 1939
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 72

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 559

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 100, 103, 126-129

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 334

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 150, 242

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 61

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 74

Nederland's Adelsboek (1930) 489; (1934) 495; (1955) 33; (1958) 86; (1960) 32; (1967) 31; (1974) 32; (1982) 153

Nederland's Patriciaat (1910) 290-291; 97 (2020-2022) 410-413

n: vermelding in een voetnoot