Willem Monix

1541'42 - 1614

Genealogie
Schuttelaars

Willem Monix

Literatuur
MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 117; PB 425v-426r; SP 1396 377rv; VAN GURP, Migranten tussen uitwijking en reductie : 's-Hertogenbosch 1579-1629 (Utrecht 1996) 105; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 250.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zuylen

325. Guilielmi Monnix

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 195

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 553-554

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 57

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 152, 179, 187, 196

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 267, 274

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 31n, 63n, 71, 71n, 76n, 105, 118, 122, 128, 160n, 170

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 219n, 278, 381, 383, 441, 473

n: vermelding in een voetnoot