Jan Monix

? - 12 mei 1592

Genealogie
Schuttelaars

Jan Monix

Literatuur
VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 405; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche familie Monicx' in: Taxandria 34 (1927) 47; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken en wapenborden in de hervormde kerk te Berlicum' in: Taxandria 20 (1913) 126.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Johannes Monicx

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Monix (Monic), schepen van 's-Hertogenbosch 1578

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01105)
Zuylen

327. Johis Monix

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 152, 168, 183

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 166, 167n, 174, 186, 213, 230, 241

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 132n, 141, 441, 472

n: vermelding in een voetnoot