Jan Monix

± 1518 - 13 mei 1573

Genealogie
Schuttelaars

Jan Monix

Literatuur
VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 409, III 182, 315; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche familie Monicx' in: Taxandria 34 (1927) 46; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het Meierijsch geslacht van Doerne' in: Taxandria 23 (1916) 37.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Johannes Monix filius Johannis

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 553

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 473

n: vermelding in een voetnoot