Jan Monix

? - 10 juni 1535

Genealogie
Schuttelaars

Jan Monix

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering' in: A.F. van Beurden ed., Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden (z.p. z.j.) 108; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) II 460; PB 24r, 47r, 84v; SP 1344 407r, 1403 362r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 64, 404, III 582; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche familie Monicx' in: Taxandria 34 (1927) 45.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

84r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Johannes Monix filius Johannis

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Monix (zoon van Jan), schepen van 's-Hertogenbosch 1503

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 00992)
Zuylen

218. Johannis Monix

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Stadsrekeningen
1503

Kapittel 8 en 9

Geerlick die Rover kastelein van het kasteel te Heeswijk en Jan Monix, Schepenen te 's-Hertogenbosch gekozen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 74
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 453

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 551-552

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 265, 269, 273

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 271, 372, 473

n: vermelding in een voetnoot