Jan Monix

? - 1526

Genealogie
Schuttelaars

Jan Monix

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 110; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 132; PB 94r, 149r, 168v-169r, 249v; SP 1280 373r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 243, 266, III 419, 582.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

80v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1989

L.F.W. Adriaenssen

De erfgenamen van heer Ghijsel Back
De Brabantse Leeuw 2 (1989) 110
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 551

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 18, 83

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 119, 122, 372, 401, 441, 472

n: vermelding in een voetnoot